Dagaktivitetstilbud for personer med demens og kognitiv svikt

Gården er et miljø med dyr, natur og erindringsbilder som for mange virker kjent. Aktivitetene tilpasses brukernes funksjonsnivå og interesser.

Last ned folderen og les mer om Inn på tunet tilbudet

IPT demens og kognitiv svikt