Dagaktivitetstilbud for personer med rus og psykiske lidelser

Gården er et miljø med dyr, natur og hyggelige folk med faglig kompetanse. Aktivitetene tilpasses brukernes interesser og funksjonsnivå.

Last ned folderen og les mer om Inn på tunet tilbudet

IPT demens og kognitiv svikt