Gården som læringsarena for barn og unge

I Matmerk sin Nasjonale veileder får man god innsikt i hva dette er.

I veilederens forord står det bland annet følgende:

“Alle har behov for å bli sett, hørt og verdsatt – dette er spesielt viktig for unge mennesker som går på skole for å tilegne seg kunnskap på veien mot å bli selvstendige voksne mennesker som skal skape sin egen framtid.”