Kåråsen gård er godkjent som Inn på tunet gård

Vi er opptatt av å tilrettelegge oppgaver som gir mestringsfølelse og en meningsfull dag for at hver enkelt deltaker skal trives. Det er viktig at alle blir respektert og føler seg akseptert.

Gården kan benyttes som alternativ læringsarena for barn og ungdom som har en utfordrende skolehverdag. Videre har vi fritidstilbud til barn og voksne, samt tilbud til funksjonshemmede, tidlig demente og flyktninger/aktiv nyankommet. Vi har også arbeidstrening via NAV, og tilbud til personer innen rus- og psykiatriomsorg. Kort fortalt ønsker vi å tilby de tjenestene som våre kunder har behov for og vi er villige til å tilpasse tilbudet til dette.

Eksempel på aktiviteter kan være:

 • Stell, fôring og kos/lek med dyr
 • Trene lydighet agility med hund
 • Tilrettelagt ridning
 • Enkelt skogsdrift, ungskogpleie V
 • Vedproduksjon
 • Lettere gårdsarbeid som eks vedlikehold gjerder og lette maskiner
 • Hagearbeid, kjøkkenhage, foredling, matlaging og ernæring
 • Hobbyarbeid med lær og skiferstein
 • Turer i skog og mark, lage klopper, grillsted, gapahuk
 • ATW
 • Administrativt arbeid og enkel regnskapsføring