Trygghet og trivsel er viktig for god læring. Se elevene og skape gode relasjoner.


Gården som pedagogisk ressurs (GSPR) – allmennpedagogiske opplegg

På gården er det praktiske og meningsfylte arbeidsoppgaver som er nære og konkrete. Kunnskap og erfaringer som elevene får, kan senere bruke som ”knagger” til teorien som gjennomgås i klasserommet. De praktiske oppgavene integrerer flere skolefag, og trener grunnleggende ferdigheter – ”uten at det står matte eller norsk på timeplanen”.

Elevene finner ut hva de er gode til, og kan motiveres til å ta seg en utdannelse. Det er ikke alltid lett å sitte rolig lenge, derfor er IPT så genialt mht praktisk arbeid i samarbeid med skolen. Erfaring viser at eks en dag på gården vil gjøre de fire andre lettere.

 

Eksempler innfor feltet skole og oppvekst:

Skole og oppvekst - Kåråsen Gård
  • Hesten – Hesten som ressurs i landbruket, stallarbeid, lese av instruksjoner ift høy/mat, foring, tur med hest i skog og mark, øve samhandling med hesten. Dyreassisterte aktiviteter med elevene (f.eks. grensesetting).
  • Kulturlandskapet vårt – beitedyrenes betydning, kulturlandskapspleie, vedlikehold av gjerder, følge dyrene på beite, daglig tilsyn sommerhalvåret.
  • Kaninene – stell og kos.
 • Geitene – Drøvtyggere, deres påvirkning på kulturlandskapet, stell (innebærer også klovklipping) bruk av kjøtt og bearbeiding av ulla.
 • Bjørka – Norges nasjonal tre – lære om løvtrær, plantefarging, kunstoppgaver, hva brukes bjørka til? – lære om skog, hogge et tre, materialer, snekre dyreboliger, plante nye trær, lære om livet i skogen – forvaltning av skogen mm.
Skole og oppvekst - Kåråsen Gård
 • Verkstedet – Fra tre til kyllingbolig og hønsehus – Snekker/sløydarbeid, forefallende snekkerarbeid/vedlikehold på gården.
 • Høna og egget – lære om hønsenes embryologi. Fra egg til kylling. Eggproduksjon, lage mat med egg, stell mm.
 •  
Skole og oppvekst - Kåråsen Gård
 • Hagen vår – opparbeide en gårdshage, kjøkkenhage, så, plante, høste, lage høsttakkefest, syltetøy, saft, eplekake mm.
 • Traktor og maskiner – Eleven lærer hvordan maskinene brukes i driften på gården.

Trygghet og trivsel er grunnlaget for god læring. Vi liker å ha det sånn! Husk du er god nok som du er 🙂