Sammen mot ensomhet – på gården

Nå åpner stadig flere gårder, i samarbeid med kommuner, over hele landet opp tunet for å gi sosialt samvær og aktiviteter for unge og eldre besøkende. Dette er et prosjekt som er en del av myndighetenes og Helsedirektoratets satsing for å forebygge ensomhet. Flere enn før er i dag utsatt for å oppleve ensomhet. Dette ble også forsterket under Covid19. Våren 2021 åpnet de første gårdene tilknyttet et pilotprosjekt, og nå har myndighetene valgt å forsterke satsingen på Inn på tunet innenfor dette området. Vi nærmer oss nå raskt et 40- tall gårder på landsbasis med åpne tilbud mot ensomhet.

Gårder i Norge har alltid vært naturlige arenaer for sosialt felleskap, meningsfylte oppgaver og gode samtaler. Ofte uten at man har trengt å varsle sin ankomst eller gjøre en avtale. Vi mennesker har behov for både hverandre, kontakt med dyr og natur for å ha det bra. Effekten av samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet er studert og dokumentert i flere forskningsprosjekt og studier.

Gjennom et åpent, lavterskel tilbud med åpne rom, men innenfor trygge rammer er Inn på tunet- gårder gode arenaer for økt mestring, utvikling og trivsel.

Vi på Kåråsen Gård er en av Inn på tunet-gårdene som er så heldige å få ta del i dette prosjektet i samarbeid med kommune.

Vi åpner gården onsdager kl 13.00 – 17.00 med oppstart 12. januar 2022.

På gården har vi hester, geiter, kaniner, plass ved bålpanna og god stemning.

Hos oss møter du Heidi Kåråsen (bonde), Camilla Nordvi (spesialsykepleier), og Julie Løvaas (spesialpedagog). Finn-Ole Mikalsen (husbonden) kommer også innom etter jobb.

Her kan du få delta på stall-/gårdsarbeid, dyrestell, snekring, grønnsaksdyrking/forkultivere, matlaging, hobbyverksted, gåtur i skogen, kortspill/musikk, vedarbeid og mye mer.

Kom og delta på aktiviteter, få en kaffekopp og god prat sammen med andre her på gården. 

Tilbudet er for de som er fra 18 år og oppover. Påmelding og spørsmål kan rettes til:

Heidi Kåråsen   tlf 91 91 35 86

Camilla Nordvi tlf 95 28 03 60

E-post: post@karasengard.no

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Eidsvoll og Ullensaker blad besøkte oss, klikk og les reportasjen

Personer som føler på ensomhet inviteres til felles gårdsaktiviteter: – Ensomhet er vår tids største utfordring.