Kåråsen gård

Heidi Kåråsen

Heidi har regnskapsbakgrunn, og har lang erfaring i administrativt arbeid. Hun har vokst opp med hest som hobby, og har hatt egen hest i ca 30 år. Hest har vært (og er) en viktig faktor i alle år med hensyn til mestring/omsorg og nærhet.

Det har blitt mange timer i stallen både med egne, og andres barn. Stellekurs for barneskoleelever og skoleklasser for å nevne noe. Hun har møtt ungdom og voksne i forskjellige miljøer hvor hestene bidrar positivt på mange forskjellige arenaer.

Dyreassisterte Intervensjoner (DAI)

Samhandling mellom mennesker og dyr, har mye omtale i helsesammenheng i media. Heidi har vært på noen av disse kursene, og vil fortsette å gå på videreutviklende kurs slik at vi kan nyttiggjøre dette i hverdagen her på gården.

Finn-Ole Mikalsen

Finn-Ole jobber i bilbransjen og har lang fartstid som leder med gode kunderelasjoner. Han har samarbeidet med Barnevernet i 30 år, har lang erfaring med fosterbarn.

Vi vil i tillegg benytte oss av ekstra ressurser utover vår formelle kompetanse. Vi har to hester, to shetlandsponnier, en hund, en katt og kaniner som også bor på gården.

Medarbeidere på Kåråsen gårds aktivitetstilbud

Vi har med oss én pedagogisk leder, og én miljøterapeut som vil være en del av planleggingen, det pedagogiske og tilrettelegging mht aktivitetene.

«Jeg hadde en dårlig dag, hvor ingenting stemte og hadde ikke lyst til noe. Etter noen timer i stallen, reiste jeg hjem i godt humør og skjønte ikke helt hva som skjedde. Samværet med hestene gjør noe med meg». CS