Gården har alternative opplegg, med klare mål der brukerens interesser og forutsetninger settes i fokus, og som bidrar til at brukeren mestrer jobbsituasjon, resten av uka eller fritiden på en bedre måte.

Last ned folderen og les mer om Inn på tunet tilbudet

Folder IPT aktivitet trening arbeid språkpraksis