Dyreassisterte aktiviteter- i samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet

skole_oppvekst_kåråsen gård

SKOLE OG OPPVEKST

Alternativ læringsarena

Kåråsen Gård 2023_lite_forside

AKTUELT 2023

Vi inviterer til sosialt og trivelig samvær

Kåråsen gård stallplass

ARBEIDSTRENING OG MESTRING

Tilbud til personer innen rus- og psykiatriomsorg.

Kåråsen Gård

Godkjent Inn på tunet gård

 

SKOLE OG OPPVEKST

Alternativ læringsarena for barn og ungdom som har en utfordrende skolehverdag.

DAGAKTIVITETER

Aktiviteter tilpasset personer med kognitiv svikt, tidlig demente og for de med behov for språkpraksis.

AKTIVITET – ARBEID – SPRÅK

Arbeidstrening og mestring via NAV, og tilbud til personer innen rus- og psykiatriomsorg.

 

Vi ønsker å tilpasse for den enkelte best mulig.

Kåråsen Gård ligger i Åsgreina i Nannestad kommune med utsikt over kulturlandskapet mot Gardermoen. Gården har skog, fulldyrket jord og kulturbeiter.

  • Driftsbygningen har stort verksted, stallplass til 6 hester, rom til geitene, salrom, HC-vennlig bad med dusj, kjøkken og oppholdsrom.
  • Ridebane 20*60.
  • Ved terrassen kan vi varme oss foran peisen og grille.
  • Rett bak gården ligger Romeriksåsen som vi bruker aktivt.
  • Gården er godkjent som Inn På Tunet gård av Matmerk i februar 2017.