STELLE- OG AKTIVITETSKURS 1

Varighet: 90 minutter. Torsdager 16.00-17.30

Pris: Kr 300,- per gang.

Tidsrom: Uke 41 – uke 49.

Totalt 9 ganger. Maks 4 og minimum 2 barn pr gruppe.

GRUNNLEGGENDE KUNNSKAP OM HESTEHOLD OG STELL AV HEST

• Møkking av bokser

• Fóring – Hva og hvor mye spiser hesten?

• Sikkerhet med hest i ute og i stallen

• Hestens adferd

• Stell av hesten

• Hestens utstyr del 1 (sal og hodelag)

• Legge på sal og hodelag, stille stigbøyler riktig lengde

RIDE- OG AKTIVITETSKURS 2 – INKL. RIDEKNAPPEN GRAD 1 (NRYF).

Varighet: 60 minutter. Torsdager kl 17.30-18.30

Pris: Kr 280,-. per gang, inkl. diplom og rideknappen Grad 1

Tidsrom: Uke 41 – uke 49 Totalt 9 ganger. (Må ha tatt aktivitetskurs 1)

Maks 4 barn og minimum 2 barn pr gruppe.

HVA LÆRER DU PÅ KURSET?

• Mer utfyllende, men fortsatt grunnleggende kunnskap om hestehold og stell av hest

• Hestens adferd /mennesker sin adferd – flokkdyr, hvem er sjefen – speiling

• Stell av hesten til hverdag og til konkurranse (fletting av man og hale)

• Hovpleie – Sykdomslære

• Hestens utstyr del 2 (kjøreutstyr, tomkjøring, longering, voltige ol)

• Sikkerhet med hest i stall, i flokk, transport av hest, hest i trafikken

 

HÅNDTERING AV HEST VED LEIING OG RIDNING

• Mønstring av hest skritt/trav (utstilling-veterinærbesøk)

• Mer avansert lek med hesten på bakken (hesten følger deg i skritt/trav)

• Longering /tommekjøring

• Ridning – Start, stoppe, vende, overganger skritt/trav. Ridebanens veier/bommer

• Rideknappen Grad 1

• Sikkerhet med hest i stall, i flokk, transport av hest, hest i trafikken